Enter Media is de grootste lokale nieuws uitgeverij van de Gooi en Vechtstreek. We hebben een enorm bereik met titels zoals De Gooi en Eembode, WeesperNieuws, MuiderNieuws, Nieuwsblad voor Huizen, Laarder Courant de Bel, BussumsNieuws, NaarderNieuws, DiemerNieuws en IJburgerNieuws.

We gebruiken de kracht van onze titels in print en online om uw vacature bij een nog groter publiek onder de aandacht te brengen. Wanneer u een personeelsadvertentie plaatst in minimaal één van deze uitgaven, komt u tegen een geringe meerprijs ook op GooiWerkt.nl. Enkel uw vacature plaatsen op Gooiwerkt.nl is natuurlijk ook mogelijk.

Voor de werkzoekenden biedt Gooiwerkt.nl een prima manier om een nieuwe job te vinden in de regio. De meeste mensen geven nu eenmaal de voorkeur aan werk zo dicht mogelijk bij hun woonplaats. Behalve het grote aanbod van lokale vacatures biedt Gooiwerkt.nl ook de mogelijkheid om eenvoudig wekelijks op de hoogte gehouden te worden van vacatures die voldoen aan uw criteria. Daarnaast biedt deze site een zeer eenvoudige tool voor het maken van je CV.

Missie & Visie

Missie: GooiWerkt.nl is een lokale en regionale vacaturesite waar werkzoekenden en bedrijven uit de Gooi en Vechtstreek met elkaar verbonden worden. Op een lokale manier wil GooiWerkt.nl bijdragen aan het zoekproces waarbij er snel wordt voorzien in de behoeftes voor zowel bedrijven als werkzoekenden.

Visie: nog sneller kunnen voorzien in de behoeftes van zowel de werkzoekenden als de bedrijven in de Gooi en Vechtstreek, zodat de partijen direct aan elkaar verbonden worden.
Voor meer informatie over Enter Media kijk op www.entermedia.nl